Tài liệu hội thảo "Các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật, an ninh trong hệ thống quản lý thẻ và thanh toán điện tử"

09:48:33 26/11/2016
Tác giả: Th.S Nguyễn Thị Mai Phượng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngôn ngữ: Vietnamese

Ban biên tập trân trọng giới thiệu bài tham luận của Th.S Nguyễn Thị Mai Phượng - Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hội thảo "Tương lai thanh toán bằng thẻ và tiền điện tử"  với chủ đề "Các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật, an ninh trong hệ thống quản lý thẻ và thanh toán điện tử" diễn ra ngày 22/11/2016 tại Hà Nội.

Tải tải liệu tại đây:

Các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo mật, an ninh trong hệ thống quản lý thẻ và thanh toán điện tử

Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/