Tài liệu hội thảo “Mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi (từ trang trại tới bàn ăn) là phương pháp đảm bảo VSATTP cho tiêu dùng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

15:31:47 26/04/2016
Tác giả: GS.TS. Đậu Ngọc Hào, Chủ tịch Hội Thú y Việt nam
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chủ đề: CNH-HĐH Nông Nghiệp Nông Thôn
Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/