Tài liệu hội thảo “Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế”

15:27:14 26/04/2016
Tác giả: Thạc sỹ. Trần Thị Thanh Tâm - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ngôn ngữ: Vietnamese
Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/