Tài liệu Hội thảo "Văn hóa Doanh Nghiệp và Đạo Đức Kinh doanh"

14:27:28 20/09/2018
Ngôn ngữ: Vietnamese

Thời gian: 8h00 ngày 18/09/2018                        

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Tải tài liệu tại đây

Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/