Tài liệu hội thảo về "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn bằng hình thức doanh nghiệp liên kết với nông hộ có đất để tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm cao su"

15:25:25 26/04/2016
Tác giả: Ths. Vũ Mạnh Hùng
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chủ đề: CNH-HĐH
Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/