Tài liệu hội thảo về "Giải pháp tạo sức bật mới cho kinh tế thủy sản"

15:46:04 26/04/2016
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng- Hiệp hội VASEP
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chủ đề: CNH-HĐH Nông Nghiệp Nông Thôn
Tài liệu liên quan Trở về
Ý kiến bạn đọc

http://tusachtrithuc.org/