Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức - Hegel -

04:25  04/11/2016
Bình luận: 0

 

Education is the art of making man ethical.
- Hegel - 

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu
  Dowload: PROFILE HAWKING JSC
http://tusachtrithuc.org/