• Bán hàng qua hình thức đấu giá
  Bán hàng qua hình thức đấu giá, đặc biệt là đấu giá trực tuyến đang ngày càng phổ biến. Trước khi tìm hiểu về đấu giá trực tuyến, nhà quản trị cần biết tổng thể các hình thức đấu giá để có lựa chọn ...
 • Xu hướng chiến lược phổ biến mới cho nhà quản trị
  Để tiến hành tốt việc hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp, nhà quản trị cần quan tâm đến một số xu hướng mới đang ngày càng phổ biến trên thế giới.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tổ chức phát triển
  Mặc cho mọi nỗ lực trong việc cải thiện chế độ đãi ngộ và chính sách hỗ trợ người lao động v.v., chỉ có khoảng 13% nhân viên thực sự muốn gắn bó với công ty nơi họ đang làm việc
 • Mô hình 5 khoảng cách để cải thiện chất lượng dịch vụ
  Lĩnh vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các nền kinh tế. Trong đó, chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề được người sử dụng mong đợi và nhà cung cấp quan tâm nhất.
 • Tầm hạn quản trị
  Tầm hạn quản trị nhận được sự quan tâm rất lớn đối với những nhà nghiên cứu quản trị vì đây là một yếu tố quan trọng khi thiết kế cấu trúc tổ chức.
 • 5 bí quyết xây dựng thương hiệu hiệu quả cho CEO
  Danh tiếng của một CEO đóng vai trò quan trọng giúp thu hút nhân sự tài năng và động viên họ gắn bó lâu dài với công ty. Ngược lại, tiếng xấu của CEO sẽ làm cho việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn.
http://tusachtrithuc.org/