Khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp: Vận chuyển và vận hành kho

Trong hai ngày 27 và 28/02/2019 với sự hỗ trợ từ chuyên gia ông Yutaka Shirakawa – Tokyo Gas, Ban TCNS phối hợp cùng Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Hawking đã tổ chức thành công khóa học “ Vận chuyển và vận hành kho LNG” cho hơn 40 cán bộ của TCT.

Vận chuyển và vận hành kho
 

Nội dung khóa đào tạo

  • Ngày 01: Vận hành kho LNG

+ Đặc tính lý hóa LNG

+ Hệ thống quy trình vận hành kho LNG

+ Quy trình công nghệ kho LNG

+ Hệ thống máy móc thiết bị về LNG: bồn bể chứa, bơm, quạt, máy nén,…

+ Công tác bảo dưỡng sửa chữa, thiết kế cải hoán.

+ Tối ưu sử dụng LNG và nguồn năng lượng lạnh.

+ Công tác đào tạo về LNG.

  • Ngày 02: Vận chuyển LNG

+ LNG Carriers.

+ Môi trường hàng hải vận chuyển LNG.

+ Thủ tục giao dịch và thương mại LNG.

+ Các tuyến đường hàng hải.

+ DES và FOB.

+ Quản trị rủi ro liên quan đến LNG.

Vận hành và vận chuyển kho
 

Nội dung chính trong hai ngày đào tạo đã phần nào cung cấp kiến thức về thương mại, kỹ thuật vận hành kho LNG cho đội ngũ làm công tác thương mại, kỹ thuật của TCT để đáp ứng các yêu cầu hiện tại liên quan đến công tác triển khai, chuẩn bị tiếp nhận các dự án LNG cũng như các hoạt động thương mại liên quan đến mua bán LNG/ khí LNG tái hóa.

TIN LIÊN QUAN