Hawking JSC tổ chức khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp tại Vĩnh Long và Trà Vinh
  17:09:00 10/11/2016
  Mới đây, Công ty CP phát triển giáo dục Hawking (HawkingJSC) đã phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính Miền Nam tổ chức 01 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp tại Vĩnh Long cho trên 100 học viên và 03 khóa đào tạo tại Trà Vinh cho 150 học viên. 

  Đa số học viên đến với khóa học là các chủ doanh nghiệp mới thành lập, các hộ kinh doanh giỏi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, các cán bộ quản lý doanh nghiệp.  Phần lớn học viên  là người dân tộc thiểu số, do đó khóa đào tạo càng có ý nghĩa hơn trong việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại địa phương.

   

  Khóa học tại Vĩnh Long

   

  Thông qua khóa học, các học viên sẽ tiếp cận các chuyên đề, các nội dung  liên quan đến khởi sự doanh nghiệp như: Đánh giá bản thân với tư cách là chủ doanh nghiệp; lựa chọn ý tưởng kinh doanh phù hợp; những kỹ năng thiết yếu cho một chủ doanh nghiệp; lập kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, chi phí, khấu hao cho doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch Marketing, bán hàng, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; phương pháp đánh giá mức độ thành công và sự bền vững của một doanh nghiệp và xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể; phân tích và đánh giá thị trường kinh doanh hàng nông sản tại địa phương...

   

  Khóa học tại Trà Vinh

   

  Ngoài ra các học viên còn được tìm hiểu một số nội dung như: Tìm hiểu Luật Hợp tác xã; Tìm hiểu các hoạt động cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia  về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

   

  Hơn nữa các học viên đã hiểu được về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng kinh tế tập thể, được tìm hiểu về phương thức sản xuất, cách giới thiệu quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường.

   

  Các học viên thực hành trình bày ý tưởng kinh doanh

   

  Mặc dù mỗi khóa đào tạo chỉ diễn ra trong ngắn ngày, tuy nhiên đã giúp cho các học viên hiểu rõ và nắm bắt sâu hơn về họat động kinh doanh, qua đó, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có các ý tuởng kinh doanh, phương pháp quản trị và lựa chọn cơ hội trong kinh doanh phù hợp nhất. 

   

  Đây là những tiền đề để thành lập doanh nghiệp, thực hiện những ước mơ khởi nghiệp, vươn lên làm giàu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, giảm nghèo bền vững cho địa phương.

   

  Hawking JSC

http://tusachtrithuc.org/