Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. - Albert Einstein –
    09:46:00 05/11/2016
     Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. - Albert Einstein - 
http://tusachtrithuc.org/