• :
  • :

7 từ tiếng Anh thường bị viết sai theo từ điển Oxford

Đối với đa số người học tiếng Anh và cả người bản ngữ, phần chính tả khi viết tiếng Anh đôi lúc cũng khá rắc rối. Bên cạnh một vài quy tắc chung, cũng sẽ có những từ có đặc điểm riêng hoặc đi ngược lại với nguyên tắc thông thường, lí do là vì chính tả trong tiếng Anh thường dựa vào nguồn gốc của từ nhiều hơn là cách phát âm của chúng.

7. “Accomodate”

Cách viết đúng: A-c-c-o-m-m-o-d-a-t-e => Accommodate (v): Cho thuê

Không quá khó dể nhận ra điểm “rắc rối” nhất của từ này: Có đến 2 vị trí gấp đôi phụ âm: c và m. Chính vì vậy, đa số mọi người sẽ viết thiếu 1 trong 2 vị trí này. Tuy nhiên, vị trí chữ m thường bị “bỏ quên” nhất.

Ví dụ:

The hotel can accommodate up to 500 guests.

(Khách sạn này có thể cho cả 500 người khách thuê.)

6. “Wich”

Cách viết đúng: W-h-i-c-h => Which

Tuy quen thuộc và đơn giản nhưng “which” cũng là một từ thường xuyên bị viết sai vì bị ảnh hưởng bởi từ “what”. Trong cách viết thông thường, “what” thường được viết nhanh và lược bỏ “h”, ví dụ: “ ‘Wat r u talking abt?”

Ví dụ:

Which is better exercise—swimming or tennis?

(Môn thể thao nào tốt hơn – bơi lội hay quần vợt?)

5. “Recieve”

7 từ tiếng Anh thường bị viết sai theo từ điển Oxford

 

Cách viết đúng: R-e-c-e-i-v-e => Receive (v): nhận

Dù đã biết rõ nguyên tắc “ ‘I’ before ‘e’ except after ‘c’ ” (‘I’ đứng trước ‘e’ trừ khi cả 2 đều đứng sau ‘c’), nhưng có không ít người vẫn viết “receive” thành “receive”.Tuy nhiên, các từ tiếng Anh có sự xuất hiện của ‘I’ và ‘e’ đều dễ khiến người học bối rối vì rất nhiều trường hợp không tuân theo nguyên tắc sắp xếp từ vựng nào cả. Điển hình như “achieve” – ‘I’ đứng trước ‘e’ dù cả 2 đều đứng sau “c”, hoặc “weird” – ‘e’ đứng trước ‘I’ dù không có chữ “c” nào cả…

Ví dụ:

We received a warm welcome from our hosts.

(Chúng tôi đã nhận được sự chào mừng nồng hậu từ các vị chủ nhà.)

4. “Occured”

Cách viết đúng: O-c-c-u-r-r-e-d => Occurred (v): xảy ra

“Occurred” là một trường hợp tương tự với “accommodate”. Vì đều có nguồn gốc từ tiếng Latin nên cả 2 đều có 2 vị trí gấp đôi phụ âm. Bỏ sót phụ âm “r” khi viết từ “occurred” cũng là một lỗi thường gặp của đa số người học tiếng Anh.

Ví dụ:

Something unexpected occurred.

(Một điều không mong đợi đã xảy ra.)

3. “Government”

7 từ tiếng Anh thường bị viết sai theo từ điển Oxford

 

Cách viết đúng: G-o-v-e-r-n-m-e-n-t => Gorvernment (n): Chính phủ

Âm câm (silent letters) là “thủ phạm” khiến mọi người thường xuyên viết sai từ “government”. Chữ “n” trong từ này có thể được phát âm hoặc không tùy từng trường hợp, vì vậy, đa số mọi người đều bỏ qua “n” khi viết “government”.

Ví dụ:

She has resigned from the Government.

(Cô ta đã từ chức khỏi vị trí trong Chính phủ)

2. “Definately”

Cách viết đúng: D-e-f-i-n-i-t-e-l-y => Definitely (adv): chắc chắn

Đây cũng là một trạng từ có nguồn gốc từ chữ “dēfīnītus” trong tiếng Latin, có nghĩa là “định nghĩa, giới hạn, phân biệt, chắc chắn”. Để nhớ rằng “definitely” đi kèm với “I”, bạn nên liên tưởng đến những từ có nhánh từ “finit” trong đó như: “finish” hoặc “finite”.

Ví dụ:

I definitely remember sending the letter.

(Tôi nhớ chắc mình đã gửi thư rồi.)

1. “Publically”

7 từ tiếng Anh thường bị viết sai theo từ điển Oxford

 

Cách viết đúng: P-u-b-l-i-c-l-y => Publicly (adv): công khai, công cộng, đại chúng

Cũng tương tự như trường hợp trên, từ “publicly” thường bị viết sai do cách phát âm của nó. Và mặc dù trạng từ này đã phổ biến từ thế kỉ 18 nhưng đến nay, nó vẫn là 1 trong những từ tiếng Anh thường bị viết sai nhất theo thống kê của trang Từ điển Oxford.

Ví dụ:

He later publicly apologized for his comments.

(Sau đó, anh ta đã phải xin lỗi công khai về những bình luận của mình.)

Lượt xem: 115
TIN LIÊN QUAN