• :
  • :

Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở - Thomas Carlyle -

 What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.- Thomas Carlyle - 

hawking jsc

 

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. 

The greatest university of all is a collection of books.
- Thomas Carlyle - 

TIN LIÊN QUAN