Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường - Albert Einstein -

 Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school./Albert Einstein/

 

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

/Albert Einstein/

TIN LIÊN QUAN