Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. - Albert Einstein –

 Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. - Albert Einstein - 

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

 - Albert Einstein - 

TIN LIÊN QUAN