• :
  • :

Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa - Sophia Loren -

 It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.- Sophia Loren -
TIN LIÊN QUAN