• :
  • :

Sắp diễn ra Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải”

Ngày 22/12 tới đây, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng phối hợp cùng Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam Visa tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: “Nền tảng” cho lộ trình giảm phát thải” ...

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình ...

Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững tại Việt Nam”: Chia sẻ về tình hình nhiệt điện khí tại Việt Nam

Sáng ngày 27/9/2023, Diễn đàn “Thúc đẩy tiến trình Phát triển Năng lượng xanh, sạch và bền vững” do Tạp chí Năng lượng Sạch Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Daewoo đã diễn ra hết ...