• :
  • :

Sắp diễn ra Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải”

Ngày 22/12 tới đây, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng phối hợp cùng Liên minh hỗ trợ công nghiệp Việt Nam Visa tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: “Nền tảng” cho lộ trình giảm phát thải” ...