• :
  • :

Hội thảo Việt Nam học lần 5: Đặt ra nhiều vấn đề về Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Trong các ngày từ 15 – 18/12/2016 tới đây, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình với chủ đề: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu. 

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam; Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Các hoạt động nghiên cứu, thảo luận tại hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về Việt Nam; tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo giữa các nhà khoa học, sinh viên, học viên trong nước và quốc tế.

 

Hội thảo Việt Nam học lần 5: Đặt ra nhiều vấn đề về Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 được tổ chức tại Hà Nội, năm 2012

 

Tại hội thảo lần này, có 6 vấn đề được đặt ra đó là Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; Nguồn lực văn hóa; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Chuyển giao tri thức và công nghệ; Kinh tế và sinh kế; Biến đổi khí hậu.

 

Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề về Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực với rất nhiều nội dung lớn được đặt ra như: Chính sách và nguồn lực giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Khung trình độ quốc gia và năng lực hội nhập của nguồn nhân lực; Giáo dục sáng tạo và khởi nghiệp; Công nghệ cho giáo dục tích hợp; Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;Xây dựng xã hội học tập…

 

Hội thảo lần này mong muốn tranh thủ các nguồn lực từ các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam. Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một tổ chức quốc tế về Việt Nam học.

 

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đầu mối tổ chức hội thảo lần này. Bên cạnh đó còn có sự phối hợp của các đơn vị: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo Công Lý

TIN LIÊN QUAN