• :
  • :

Khóa đào tạo: Văn hoá phương Đông trong việc xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

  

Ngày 23/08/2018 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) phối hợp cùng Công ty CPPT giáo dục Hawking và Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh (BCSI) đã tổ chức thành công khóa học ”Văn hóa phương Đông trong việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp”.

Lớp học có sự tham gia của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) và hơn 50 cán bộ công đoàn Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) và các công ty con thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam cùng truyền trực tuyến đầu cầu Hà Nội, Thái Bình, Vũng Tàu; giảng viên chính đào tạo là PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính trị học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

 

Khóa đào tạo với sự tham gia của đông đảo cán bộ thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và truyền trực tuyến tới đầu cầu Hà Nội, Thái Bình, Vũng Tàu.

 

 

 

Văn hóa doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, toàn cầu hóa kinh tế cũng đòi hỏi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải có những bước tính khôn ngoan, lựa chọn sáng suốt, không để xảy ra tình trạng quốc tế văn hóa doanh nghiệp, mà phải trên cơ sở văn hóa phương Đông để thu hút lấy tinh hoa của nhân loại, sáng tạo ra văn hóa doanh nghiệp tiên tiến nhưng phù hợp với tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.


 

Chính vì vậy, khóa đào tạo được thiết kế nhằm mục đích giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ giá trị cốt lõi của văn hóa phương Đông - sự gắn kết giữa con người và cộng đồng - sự nuôi dưỡng về tâm hồn, cảm xúc, tinh thần và từ đó ứng dụng vào định hướng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp nhằm tăng cường sức mạnh toàn diện của con người, tạo nên một tập thể vững mạnh đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái doanh nghiệp.

 

 

Khóa đào tạo bao gồm 5 chuyên đề chính:

  • - Chuyên đề 1: Giới thiệu chung về Văn hóa Doanh nghiệp

  • - Chuyên đề 2: Vai trò và lợi ích của Văn hóa Doanh nghiệp

  • - Chuyên đề 3: Cấu thành của Văn hóa phương Đông trong xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

  • - Chuyên đề 4: Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hay thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp?

  • - Chuyên đề 5: Kết quả của quá trình thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp


 

Mỗi doanh nghiệp khác nhau lại có đặc thù và có chuẩn mực khác nhau trong vận hành doanh nghiệp, chính vậy cũng sẽ có Văn hóa doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, việc định hướng đúng trong xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp theo chuẩn mực Văn hóa phương Đông sẽ góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng dấu ấn riêng, bản sắc riêng của doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời cũng là một phương thức cạnh tranh tích cực trong cơ chế thị trường.

 

Khóa học đã được ban lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) cùng các cán bộ tham gia đánh giá cao về nội dung cũng như hiệu quả thực tiễn.

 

 

Mọi thông tin chi tiết về khóa học và yêu cầu thiết kế khóa đào tạo phù hợp với thực tế của doanh nghiệp vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công ty CPPT Giáo dục Hawking - 024.6253.1570

Hà Mi tổng hợp

Lượt xem: 350
Nguồn:hawking.edu.vn Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN