• :
  • :

Mời tham dự: Lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”

Ngày 25/01 tới, Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng Tạp chí Doanh nhân Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”. 

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Trong sự phát triển chung đó, doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Quốc gia.

 

Đối với Việt Nam, nhằm đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, trong thời gian qua việc cần gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đang được đặc biệt quan tâm và chú trọng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Tuy nhiên, mới chỉ có rất ít doanh nghiệp có tầm nhìn và đưa phát triển bền vững vào trọng tâm chiến lược kinh doanh của mình.

 

Nhằm giúp cho doanh nhân tư nhân, những người chủ là lãnh đạo doanh nghiệp thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc khởi xướng, tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời nhằm góp phần động viên, cổ vũ Doanh nhân thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vượt lên thử thách, khó khăn, Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng Tạp chí Doanh nhân Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

 

Thời gian: 09:30 - 12:00 Thứ năm, ngày 25/01/2018

 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội.

 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

 

Ms Thanh Lam

 

Số Điện Thoại: 0966402548

 

Email: lam@bcsi.edu.vn

 

Hoặc đăng ký theo link: https://goo.gl/VDjFqU

 

Đổi mới sáng tạo, giờ đây không chỉ là yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp trong đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh để theo kịp và thích ứng với đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mà còn là vấn đề của toàn xã hội trước những thách thức của thời đại, là động lực và chìa khóa mở cơ hội vượt qua khó khăn, đưa đất nước phát triển bền vững.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

 

Chương trình là dịp để tiếng nói Doanh nhân và những thành công trong đổi mới sáng tạo của đội ngũ doanh nhân đã và đang đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước được gửi đến Đảng, nhà nước và toàn thể xã hội một cách tập trung, toàn diện.

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ của chương trình cũng diễn ra Lễ ra mắt Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam.

 

Theo BCSI

 

TIN LIÊN QUAN