• :
  • :

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2019”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Giấy mời số 38/GM-BNN-VP ngày 22/01/2019 về việc mời tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2019”, dự kiến tổ chức vào ngày 22/02/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC) số 10 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Tuy nhiên, do chương trình công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sự điều chỉnh đột xuất theo lịch của Thủ tướng Chính phủ, nên thời gian tổ chức Diễn đàn có sự thay đổi, cụ thể như sau:

   Thời gian: 8h, thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2019

   Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC), số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo để Quý cơ quan và các khách mời biết và tham dự

Xin trân trọng cảm ơn!

TIN LIÊN QUAN