Hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực

Công ty cổ phần phát triển giáo dục Hawking liên kết hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp hình thành những chương trình học theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ  

Quản trị thương hiệu hướng tới tương lai

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật tổng quan về thị trường, cung cấp các giải pháp quản trị thương hiệu, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Khoa Marketing – Trường Đại học Thương mại cùng Công ty CP Phát triển ...