• :
  • :

Illustrator CC 2017

Ngày 30/3/2019,  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền  thông (ICTU) tiếp tục ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp lớn sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại “Tọa đàm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (ICT) trình độ cao: Gắn...

Ngày 30/3/2019,  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền  thông (ICTU) tiếp tục ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp lớn sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại “Tọa đàm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (ICT) trình độ cao: Gắn...

Lượt xem: 358
TIN LIÊN QUAN

Nội dung đang cập nhật...