Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường - Albert Einstein -
 Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school./Albert Einstein/
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa - Sophia Loren -
 It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.- Sophia Loren -
Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở - Thomas Carlyle -
 What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.- ...