Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở - Thomas Carlyle -
 What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.- ...
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa - Sophia Loren -
 It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.- Sophia Loren -
Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường - Albert Einstein -
 Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school./Albert Einstein/
Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. - Albert Einstein –
 Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. - Albert Einstein - 
Những chuyến đi gắn kết yêu thương
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, văn phòng Công ty CP Phát triển Giáo dục Hawking đã tổ chức chuyến du lịch trải nghiệm vùng cao Tây Bắc ...
Những câu nói hay nhất của Stephen Hawking
"Tôi đã sống với viễn cảnh chết sớm suốt 49 năm qua. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không vội chết. Tôi có rất nhiều điều muốn làm trước".