• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Rời vị trí quản lý nhân sự toàn cầu của tập đoàn hàng chục ngàn nhân viên, doanh nhân người Anh ở lại Việt Nam 20 năm để tạo công ăn việc làm về IT cho người khuyết tật
23/06/2020 15:02:00 - yenyen@gmail.com
Từng là quản lý nhân sự toàn cầu của tập đoàn vật liệu xây dựng lớn toàn cầu Heidelberg Cement của Đức, ông Colin Blackwell (người Anh) quyết định ...