• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hướng dẫn đăng ký tham dự "Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ Nông sản Việt Nam 2019"
19/02/2019
Hướng dẫn đăng ký tham dự"Diễn đàn thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ Nông sản Việt Nam 2019" I - Quyền lợi Doanh nhân:- Được cấp giấy chứng nhận, ...
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2019”
18/02/2019
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Giấy mời số 38/GM-BNN-VP ngày 22/01/2019 về việc mời tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu ...