• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Cơ quan thuế tiếp tục nhận giấy đề nghị giao hạn thuế đến 30/7
05/05/2020
Tính đến 4/5/2020. Tổng số tiền gia hạn nộp thuế và tiền thuê đấtgửi đến cơ quan thuế là 24.054 tỷ đồng. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục nhận giấy đề nghị ...