• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sàn thương mại điện tử mới phải sáng suốt khi chọn lĩnh vực, vốn, mô hình doanh thu để có thể sinh tồn
09/06/2020 10:43:00 - yenyen@gmail.com
Theo ông Vũ Hoàng Linh,chuyên gia của Viện kinh tế Việt Nam, tốc độ phát triển TMĐT Việt Nam có tiềm năng vượt Thái Lan trong tương lai. Tuy nhiên, ...