• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
“Cảm ơn Việt Nam đã đào tạo chúng em để trở về xây dựng đất nước”
Đó là chia sẻ của nhiều lưu học sinh Lào tại lễ tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017 – 2018 của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng vừa được tổ chức vào ngày ...