• :
  • :

Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Phương châm của Việt Nam trong quan hệ Hoa Kỳ là "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai"; xác định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại.