• :
  • :

Di dời hơn 5.000 hộ dân phục vụ tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai di dời hơn 5.000 hộ dân thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 1).

Quần thể di tích Cô đô Huế là di tích cấp quốc gia đặc biệt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thừa Thiên Huế rất vinh dự đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia để quản lý, gìn giữ, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo các di tích đặc biệt quan trọng thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, việc tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 để di dời các hộ dân còn lại trong khu vực Kinh thành và các khu vực di tích quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài hệ thống Kinh thành là cần thiết. Qua đó, để gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa, ổn định cuộc sống của người dân sống trong khu vực I, khu vực II khoanh vùng bảo vệ di tích, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; ổn định và nâng cao đời sống người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ngày 18/04/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 137/TB- VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có nội dung về mở rộng Đề án để di dời các hộ dân tại các khu vực thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, đã thực hiện đối với dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 1) để tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng (giai đoạn 2).

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận tại hiện trường:

 Toàn bộ phạm vi các khu vực giải phóng mặt bằng của giai đoạn 2 đã được điều chỉnh để thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án với tổng kinh phí 2.005 tỷ đồng.
Đến nay, dự án (giai đoạn 1) đã thực hiện tại các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào - Tuyến Phòng Lộ, Trấn Bình Đài, Hồ Tịnh Tâm, Đàn Xã Tắc, khu vực tiếp giáp BCH Quân sự tỉnh, Hồ Học Hải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ và Lục Bộ tại Thượng Thư Đường Bộ Công. 

Tổng nguồn vốn đầu tư phần di dời, giải phóng mặt bằng và bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích là 5.615 tỷ đồng.

 Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bố trí tái định cư 2.677 lô. Hiện người dân đã nhận đất tái định cư 2.441 lô.
 Hơn 880 hộ đã xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.
  UBND thành phố Huế tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn đã bố trí, nhất là đối với 2 khu vực Xiển Võ Từ, Lục Bộ tại Thượng Thư Đường Bộ Công và phê duyệt bổ sung các khu vực còn lại.

Hoàng Oanh

Lượt xem: 4
Nguồn:https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/di-doi-hon-5000-ho-dan-phuc-vu-ton-tao-he-thong-kinh-thanh-hue-644828.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN