• :
  • :

Rời vị trí quản lý nhân sự toàn cầu của tập đoàn hàng chục ngàn nhân viên, doanh nhân người Anh ở lại Việt Nam 20 năm để tạo công ăn việc làm về IT cho người khuyết tật

Từng là quản lý nhân sự toàn cầu của tập đoàn vật liệu xây dựng lớn toàn cầu Heidelberg Cement của Đức, ông Colin Blackwell (người Anh) quyết định quay trở lại Việt Nam để xây dựng công ty về công nghệ thông tin, tạo công ăn việc làm cho người ...