• :
  • :

Cơ quan thuế tiếp tục nhận giấy đề nghị giao hạn thuế đến 30/7

Tính đến 4/5/2020. Tổng số tiền gia hạn nộp thuế và tiền thuê đấtgửi đến cơ quan thuế là 24.054 tỷ đồng. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đến hết ngày 30/7/2020. 

Theo tổng cục thuế, cả nước có tổng trên 75.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 24.054 tỷ đồng. tính đến ngày 4/5/2020.

 

Cơ quan thuế tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn thuế đến hết ngày 30/7

Trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 7.226 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.393 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.364 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 63 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8 tỷ đồng).

 

Cơ quan này cũng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế hoặc giải quyết theo ngày thông báo ngừng, nghỉ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, còn đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là một ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

 

Để hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình và các cá nhân kinh doanh bị tạm nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh mà không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

 

Tags: thuế , covid19
TIN LIÊN QUAN