• :
  • :

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 diễn ra chiều nay 28/8.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh/thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương và các địa phương...

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc
Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Ảnh Báo điện tử Tổ quốc

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá phong trào thi đua của ngành văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Đồng thời, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là một trong ba sự kiện chính được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống của ngành Văn hóa Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2023) và Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng Hội nghị và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành văn hoá thể thao và du lịch.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của ngành văn hóa; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, chúng ta đã lựa chọn được 78 tấm gương tiêu biểu đại diện cho những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngàn việc tốt trong phong trào thi đua của ngành văn hóa. Đây là những tấm gương bình dị mà cao quý, có nhiều đóng góp cho toàn ngành, cho đất nước bằng những công việc được lượng hóa cụ thể. Những công việc đó đã lan tỏa một tinh thần tích cực "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" đến toàn xã hội.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị. Ảnh Báo điện tử Tổ quốc

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ nêu rõ, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 là dịp để đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu của ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong những năm qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là biện pháp quan trọng, là động lực, đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành với phương châm "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc" và "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến"; đầu năm 2022, tổ chức Hội nghị phát động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chủ đề "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ"; năm 2023 với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả", qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức.

Sáng nay (ngày 28/8), tại Quảng trường Ba Đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã làm lễ báo công với Bác với sự có mặt của 78 tấm gương điển hình tiên tiến, được ví như 78 mùa Xuân của ngành văn hóa. Từ đó để báo công với Bác Hồ về những khát vọng, cách làm, sự quyết liệt trong hành động của toàn ngành văn hóa như tinh thần mà khi sinh thời, Bác đã từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Bảo Thoa

Lượt xem: 8
Nguồn:https://congthuong.vn/hoi-nghi-tuyen-duong-guong-dien-hinh-tien-tien-trong-linh-vuc-van-hoa-toan-quoc-nam-2023-269178.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN