• :
  • :

Quan điểm marketing hiện đại?

Quan điểm marketing hiện đại (tiếng Anh: Modern marketing concept) là quan điểm cho rằng chìa khoá để đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là doanh nghiệp phải xác định đúng nhu cầu và mong muốn của thị trường (khách hàng) mục tiêu.

marketing-thi-giac-1-e1557197445394-1280x720

Quan điểm marketing hiện đại là quan điểm cho rằng chìa khoá để đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là doanh nghiệp phải xác định đúng nhu cầu và mong muốn của thị trường (khách hàng) mục tiêu, từ đó tìm mọi cách đảm bảo sự thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Về thực chất là lấy việc hướng vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng kết hợp với một loạt các nỗ lực marketing nhằm tạo ra sự hài lòng cho khách hàng, làm cơ sở để đạt mục tiêu của doanh nghiệp.

 

Trong đó:

- Nhu cầu tự nhiên là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Nó được hình thành từ trạng thái ý thức một sự thiếu hụt. Trạng thái này có thể phát sinh do đòi hỏi của sinh lí, tri thức hay do môi trường. 

Nhu cầu tự nhiên là vốn có. Marketing sẽ góp phần phát hiện ra các nhu cầu tự nhiên mới. Nhu cầu tự nhiên là nguồn gốc sinh ra mong muốn.

- Mong muốn là nhu cầu tự nhiên của con người có dạng đặc thù. Nó đòi hỏi được đáp ứng bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hoá và tính cách cá nhân của mỗi con người.

Từ quan điểm này hình thành những khẩu hiệu trong kinh doanh như: "Hãy tìm kiếm nhu cầu và thoả mãn nó", "hãy bán cái mà thị trường cần chứ không phải là cái mình có", "khách hàng là thượng đế", ...

Khác biệt với quan điểm bán hàng

Sự khác biệt giữa quan điểm bán hàng và quan điểm marketing

Quan điểm bán hàng là tập trung vào nhu cầu của người bán, còn quan điểm marketing là lấy việc thoả mãn nhu cầu người mua là trung tâm. 

Nhiều tài liệu coi quan điểm tập trung vào bán hàng là marketing truyền thống, còn quan điểm marketing sử dụng hỗn hợp các công cụ là marketing hiện đại

 

Cộng cụ Marketing hiện đại

- Mô hình 4P: Các công cụ của marketing theo hướng của người làm kinh doanh: Tập hợp các biện pháp để thỏa mãn khách hàng và mục tiêu của công ty.

Sản phẩm (Product)

Giá cả (Price)

Phân phối (Place)

Xúc tiến hỗn hợp (Promotion)

- Mô hình 4C: Theo hướng của khách hàng: Nhận được gì từ các nỗ lực marketing của doanh nghiệp.

Nhu cầu và mong muốn (Customer solution)

Chi phí (Customer cost)

Tiện lợi (Convenience)

Lượt xem: 458
Nguồn:hawking.edu.vn Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN