• :
  • :

Có phải tính cầu toàn sẽ tốt?

Bạn có thể nghĩ rằng những thành tựu đang có đến từ việc bạn luôn tìm kiếm các phương án giải quyết tốt nhất. Song, những nghiên cứu dưới đây lại mở ra góc nhìn khác về sự cầu toàn.

Những phát hiện đáng lo về Virus Corona

Tồn tại 1 giờ ở 60 độ C, chỉ số lây nhiễm cao gấp đôi ước tính ban đầu, điều hòa không khí giúp virus phát tán, 1 người nhiễm lây cho 5,7 người... là một số phát hiện mới về virus corona chủng mới.