• :
  • :

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là trước những vụ việc, vấn đề nhạy cảm, phức tạp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực…

  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị

Sáng 21/7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, chống đối đẩy mạnh liên kết với các tổ chức phản động ở nước ngoài, gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là phá hoại về tư tưởng, chính trị.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là trước những vụ việc, vấn đề nhạy cảm, phức tạp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Việt Nam, dịp lễ kỷ niệm 30/4 và 01/5; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền liên quan đến tình hình xung đột vũ trang giữa Nga và U-crai-na; tuyên truyền về các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các kỳ họp Quốc hội khóa XV…

Tham mưu hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023). Triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Tham mưu tích cực để Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”; mở đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức quán triệt cho trên 10.000 cán bộ, đảng viên về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng trước hết là tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Tăng cường các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động đấu tranh phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, viết bài đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, đăng tải, chia sẻ nhằm pha loãng những thông tin xấu độc trên không gian mạng; xử lý hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 và Nghị định 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 của Chính phủ. Chuẩn bị các nội dung tham mưu Hội nghị chuyên đề sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Lượt xem: 10
Nguồn:https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-642314.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN