• :
  • :

Tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết to lớn của toàn dân tộc

Sáng qua (16/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh nhân dịp Đoàn ra Hà Nội trong Chương trình “Hành trình kết nối” hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh Thống Nhất-TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh Thống Nhất-TTXVN

Bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm Phủ Chủ tịch và gặp mặt Chủ tịch nước, các đại biểu vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước trên mọi lĩnh vực; đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo tham gia hiệu quả vào các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vì sự phát triển chung của TP và cả nước.

Chào mừng Đoàn đại biểu tiêu biểu của thành phố mang tên Bác ra thăm Thủ đô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn xác định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là “nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nguồn sức mạnh ấy được hình thành từ các lực lượng, thành phần xã hội, trong đó đặc biệt là các chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc, các nhân sĩ, trí thức và mỗi cá nhân tiêu biểu trong xã hội.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; trong đó có đồng bào các dân tộc; đồng thời tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Đề cập đến bối cảnh phát triển mới của đất nước, Chủ tịch nước cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, trước những kỳ vọng và khát vọng lớn lao, tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, đi đầu, bứt phá, dẫn đầu trong khát vọng phát triển đất nước, cùng cả nước, vì cả nước… Để biến khát vọng, tầm nhìn thành hiện thực trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo của nhân tố con người - một nguồn lực quý giá của TP. Do đó, hơn lúc nào hết cần tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết to lớn của toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của truyền thống văn hóa, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân, tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, tạo sự chuyển biến trong tất cả các lĩnh vực.

Trong cuộc gặp mặt thân tình này, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ chức sắc, chức việc, trí thức, người tiêu biểu TP Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò của mình, là hạt nhân trong mọi phong trào; lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của TP, của đất nước...

Khánh Chi

Lượt xem: 9
Nguồn:https://baophapluat.vn/tiep-tuc-vun-dap-khoi-dai-doan-ket-to-lon-cua-toan-dan-toc-post484853.html Sao chép liên kết
TIN LIÊN QUAN