• :
  • :

Triển lãm tranh cổ động toàn quốc kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tại Ninh Bình, 75 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn được tuyển chọn từ hơn 500 tác phẩm tranh cổ động của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên toàn quốc được giới thiệu ở triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ngày 6/6, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác là lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Tại triển lãm, Ban Tổ chức giới thiệu 75 tác phẩm tranh cổ động tấm lớn, được tuyển chọn từ hơn 500 tác phẩm tranh cổ động của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên toàn quốc tham dự Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Triển lãm tranh cổ động toàn quốc kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Thông qua ngôn ngữ hội họa và hình ảnh, màu sắc, các tác phẩm tranh cổ động tại buổi triển lãm đã tuyên truyền về ý nghĩa của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tuyên truyền các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội. Từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển lãm tranh cổ động toàn quốc kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  ảnh 2

Các đại biểu tham quan tranh cổ động trưng bày tại triển lãm

Dịp này, đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình đã cắt băng khai mạc và tham quan các tác phẩm tranh cổ động tấm lớn được trưng bày tại triển lãm. Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) được diễn ra từ ngày 6/6 đến hết ngày 15/6/2023.

Phương Nguyên

Lượt xem: 8
TIN LIÊN QUAN