I- Mô tả công việc:- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch truyền thông Maketing cho từng sản phẩm, thương hiệu của các khách hàng.- Lập đề xuất kế hoạch Maketing sản phẩm.- Phối hợp với các bộ phận để triển khai thực hiện các kế hoạch đã phê ...