• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bằng đại học có cần thiết cho việc khởi nghiệp?
20/02/2019 02:53:00 -
Một số ý kiến cho rằng, học đại học hiện nay không còn mang nhiều giá trị. Rằng Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, hay bầu Đức của Việt Nam bỏ ...