Một nguồn lực vô cùng quý giá với mọi công ty, quyết định đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Thực hiện các công tác đào tạo nguồn nhân lực là điều cần thiết để nhân sự được trau dồi kỹ năng làm, nâng cao năng lực chuyên môn trong quá trình làm việc. Đây là điều kiện quan trọng cần có để giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài khi có cho mình một đội ngũ nhân sự chất lượng, linh hoạt, và nhạy bén trong công việc có thể hoàn thành dự án và đáp ứng được mục tiêu doanh nghiệp đặt ra.

Đào tạo nhân lực có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp:

Nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên

Nguồn nhân lực mang tính chiến lược cao nhất trong doanh nghiệp

Là nguồn lực vô tận của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp:

Nâng cao năng suất và sự nhiệt tình lao động của nhân viên

Giúp doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân viên và tiết kiệm chi phí

Tạo niềm tin và sự trung thành của nhân viên

Với tất cả những vai trò và ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triền nguồn nhân lực trên, mỗi doanh nghiệp cần thiết phải quan tâm nhiều hơn tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chúng tôi cung cấp đào tạo tại doanh nghiệp cho những lĩnh vực sau:

  • ISO 9001 quản lý chất lượng
  • ISO 27001 An ninh thông tin
  • ISO 14001 Quản lý Môi trường
  • OHSAS 18001 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  • ISO 22301 Liên tục trong kinh doanh
  • PAS 99 Quản lý tích hợp