• :
  • :

Doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục năm 2019

Năm 2019 có hơn 138.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 5% so với năm 2018

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2019 của Tổng cục Thống kê tính chung cả năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới năm nay đạt mức kỷ lục 138,1 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng. Nếu bao gồm vốn đăng ký thêm của hơn 40.000 doanh nghiệp thì năm nay nền kinh tế được bổ sung hơn 4 triệu tỷ đồng.

 

Số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động cũng tăng trưởng hai chữ số, đạt trên 39.000 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ làm thủ tục giải thể cũng tăng mạnh, lần lượt là 28.700 và 43.700 doanh nghiệp. Trong số doanh nghiệp giải thể có gần phân nửa thuộc diện bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo chương trình chuẩn hoá dữ liệu từ năm ngoái.

 

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp tiếp tục lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I/2020 với 84,9% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn, chỉ 15,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Về đơn đặt hàng, dự báo quý I/2020, 85,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên hoặc ổn định; 14,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm. Số lượng đơn đặt hàng mới được dự báo khả quan hơn trong 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng cuối năm 2019.

 

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, phần lớn doanh nghiệp cũng dự báo xu hướng 6 tháng đầu năm 2020 sẽ tăng hoặc ổn định so với 6 tháng cuối năm 2019

 

Ước tính cả nước có 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Từ sau mục tiêu một triệu doanh nghiệp vào cuối năm 2020, các bộ ngành nhiều lần đề xuất giải pháp để cải thiện về lượng lẫn chất doanh nghiệp. Điển hình như vào giữa tháng 7, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

 

 

TIN LIÊN QUAN